Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Kontynuuj zakupy Przejdź do kasy

REGULAMIN SKLEPU

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.sklep.neonowka.pl zwanym dalej Sklepem, prowadzonym przez Agencję Artystyczną Neo-Nówka NIP 694-152-76-71 zwaną dalej Sprzedawcą.

2. Informacje podane na stronie www sklepu nie stanowią oferty handlowej, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§2 Zasady składania zamówień

1. Aby korzystać z usługi sklepu internetowego, należy mieć dostęp do Internetu oraz urządzenie do wyświetlania stron www.

2. W celu złożenia zamówienia należy założyć konto oraz zalogować się na stronie sklepu.

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia przez Klienta.

 

§3 Płatności

1.Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

- płatność przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany w procesie realizacji zamówienia numer konta,

- Płatnością online za pomocą karty płatniczej

- Płatność online za pośrednictwem przelewu elektronicznego

 

Płatności online realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony sklepu.

2. Płatności online obsługuje firma Transferuj.pl , dostępne formy płatności można sprawdzić pod adresem https://transferuj.pl/lista-kanalow-platnosci

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w §3. pkt 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

4. W przypadku wybranych towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

5. Klient wybiera formę płatności podczas składania zamówienia. W przypadku wyboru przelewu bankowego brak wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy w ciągu 7 dni traktowany jest jako odstąpienie od umowy kupna.

 

 

§4 Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, gdy:

- Klient nie potwierdzi złożenia zamówienia zgodnie z §2 pkt 3 niniejszego regulaminu;

- założone przez Klienta konto, o którym mowa w §2 pkt 2, zawiera niekompletne lub nieprawdziwe dane.

2. Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności towaru. Podana na stronie internetowej sklepu informacja Produkt dostępny w magazynie jest weryfikowana i w miarę możliwości aktualizowana. W przypadku gdy ilość zamówionego towaru okaże się większa niż ilość towaru, którą dysponuje Sprzedawca, Klient niezwłocznie zostanie o tym poinformowany drogą mailową, a także zostanie mu zaproponowany inny termin realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Klient może wyrazić zgodę na wydłużony czas realizacji zamówienia lub odstąpić od umowy kupna.

3. W przypadku wysyłki towaru, który w sklepie internetowym widnieje jako dostępny, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w punkcie 2, szacowany czas realizacji wynosi 3 dni robocze. W przypadku przedpłaty termin ten płynie od wpłynięcia środków pieniężnych na konto Sprzedawcy. Brak w tytule przelewu numeru zamówienia może spowodować istotne wydłużenie czasu jego realizacji.

 

§5 Transport

1. Koszty transportu krajowego zależą od wagi zamówionych produktów oraz formy płatności i są naliczane automatycznie w chwili umieszczenia produktów w koszyku.

2. Jeśli jest taka możliwość, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera czy przesyłka znajdująca się na palecie nie nosi śladów szkody transportowej. Jeśli nie ma możliwości sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, Klient powinien dokonać oględzin przesyłki w najbliższym możliwym terminie.

3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia szkody transportowej w chwili dostawy, zaleca się sporządzenie odpowiedniego protokołu reklamacyjnego zawierającego opis uszkodzenia. Spisanie protokołu nie jest warunkiem skutecznego złożenia reklamacji transportowej, może ono jednak usprawnić postępowanie reklamacyjne.§6 Odstąpienie konsumenta od umowy

1. Zgodnie z treścią ustawy O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy kupna w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na naszej stronie w zakładce Regulamin, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku zwrotu do transakcji kartą, zwrot dokonywany jest na rachunek karty

2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna sprzedawca zwraca klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani przez Klienta o jego decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy kupna. Zwrotu płatności sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosi on żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Klient proszony jest o niezwłoczne odesłanie lub przekazanie Sprzedawcy rzeczy, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy kupna. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§7 Reklamacje

1.Agencja Artystyczna Neo-Nówka jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep.neonowka@gmail.com. Agencja Artystyczna Neo-Nówka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

§8 Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Klient, zakładając konto w sklepie internetowym, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, podanych podczas rejestracji, w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą.

2. Klient może żądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Ma także prawo kontrolować przetwarzanie swoich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.


copyright 2015 - wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja bagelo